owieca

18 tekstów – auto­rem jest owieca.

Most

Nadżarta
Naga
Martwa
Sa­mot­ności pieść!
Nie przestawaj.
Pa­miętasz je­go oczy?
Dłonie ciepłe?
Szep­ty i ten początek?
Obyd­wo­je nad brzegami
ub­ra­ni w tęsknoty.
Hej moście
ut­ka­ny z prag­nień, stabilny,
żyjący w ko­lorze zieleni,
co pot­ra­fisz runąć w jed­nej chwili,
to­piąc w upadłej nadziei.
Pamiętasz,
te cicho ry­sujące się uśmiechy...? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 14:41

* * *

Gdy się Chrys­tus rodzi
i na świat przychodzi
miłość i nadzieję nam przynosi
uczy nas dobroci.
Ludzi kocha mocno
i do­tyka serc gorąco.
Niech każdy z nas pamięta,
że Je­zus jest
nie tyl­ko w święta.
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 grudnia 2016, 20:59

* * *

Byłam dziś w sklepie
i słyszę jak pa­ni żali się ekspedientce,
że deszcz pas­kudny leje,
że za­bawa dzi­siaj i pójść niewygodnie
a trze­ba uciec od niemyślenia,
bo prze­cież człowiek ciągle myśli
by nie myśleć wcale.

A to Bóg chmury [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 grudnia 2016, 14:14

Wróg wal­czy, bo się mnie boi.
Kiedy sta­wiam mu opór mu­si uciec. 

myśl • 9 grudnia 2016, 20:54

Je­dyne co mogę zab­rać ze sobą do nieba,
to dusze blis­kich mi osób. 

myśl • 7 grudnia 2016, 20:07

* * *

Dzień dobry.
Pop­roszę szmatę,mam porządki.
Zetrę z siebie twój dotyk,
słowa i ko­lor oczu.
Niech szma­ta pochłonie aro­mat miłości.
Układam,
tam nadzieja,tam radości
i jeszcze je­den sto­sik z ob­razów marzeń
naszej wieczności.
Sprzątam,ścis­kam,wykręcam słone potoki
niech zabłyśnie czys­tość nicości.
Zmęczo­na,przed lus­trem oglądam odciski
cze­kane­go uk­radkiem uczucia.
Jeszcze po­tar­gam włosy ugłas­ka­ne twoimi dłońmi,
jeszcze zdmuchnę ciężar powiek,
co pod ni­mi dialog z monologiem.
Pos­przątałam po miłości.
Jutro,
płuczę,ścis­kam,wykręcam słone potoki...
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 grudnia 2016, 19:12

* * *

Ka­leka bez uczuć,
poz­ba­wiona bólu.
Chcę cierpieć,
wypłaki­wać oczy,
chłonąć zapach
po­zos­ta­wiony poduszce,
ginąć we wspomnieniach
mi­nionych nocy,
gnać do telefonu
krzycząc:
jes­tem, cze­kam, tęsknię!
Bólu mi trzeba,
te­go prawdziwego!
Siero­ta bez miłości... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 września 2016, 11:02

* * *

Byłam wśród ludzi chwil garść.
Padło py­tań kilka:
- Pra­ce lub wyk­ształce­nie pa­ni ma?
- A może coś niez­wykłego pa­ni potrafi?
- No to czym się całymi dniami zajmujesz?
Ja?
Słucham po­ran­ne­go za­mie­sza­nia ptaków.
Chmu­ry wącham
za­mykając oczy.
Poz­naję się ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 września 2016, 11:58

* * *

Za­parzyłam kawę,
usiądź, opo­wiedz co u ciebie.

Ile chmur wyprałaś?
Ile myśli moich wysłuchałaś?
Ile ra­zy od­dech dziś wstrzymałaś?

Czy ci na­dal marzną stopy?
Czy w ogródku chwas­ty rosną?
Czy ci skrzydła mą tęsknotą mokną?

I czy drożdżowe cias­to dob­rze rośnie,
na te bułki co piekłaś pełne miski?

Opo­wiedz mi mamo,
jak radzisz so­bie w tym błękicie,
czy spo­koj­ne nas­tało życie? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 września 2016, 11:50

Na­wet tam gdzie jest beznadzieja,
jest nadzieja, którą jest Jezus. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 września 2016, 16:26
owieca

Z natury jestem człowiekiem.

Zeszyty
  • głęboko – Wier­sze i afo­ryz­my bez pus­tki.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 stycznia 2017, 23:01owieca sko­men­to­wał tek­st Dzień zi­mowy

14 stycznia 2017, 22:54owieca sko­men­to­wał tek­st Zwarcie

13 stycznia 2017, 14:36owieca sko­men­to­wał tek­st Byłam wśród ludzi chwil [...]

13 stycznia 2017, 14:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Byłam wśród ludzi chwil [...]

13 stycznia 2017, 14:04owieca sko­men­to­wał tek­st Byłam wśród ludzi chwil [...]

11 stycznia 2017, 21:35owieca sko­men­to­wał tek­st Jeżeli praw­domówność oz­nacza uczci­wość, [...]

11 stycznia 2017, 21:28owieca sko­men­to­wał tek­st Jeżeli praw­domówność oz­nacza uczci­wość, [...]

11 stycznia 2017, 19:03szpiek sko­men­to­wał tek­st Byłam dziś w skle­pie i [...]

11 stycznia 2017, 18:52owieca sko­men­to­wał tek­st Żydzi mają Tal­mud, Ka­toli­cy [...]

10 stycznia 2017, 21:18owieca sko­men­to­wał tek­st Wiara jest głębo­ka, wte­dy gdy [...]