owieca

26 tekstów – auto­rem jest owieca.

Ocze­kiwa­nia są nieznośne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 14:25

Człowieka trze­ba uczyć na wiele sposobów,
między in­ny­mi pop­rzez ból. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 10:58

Tul się do mnie plecami
i oglądaj chmu­ry w zachwycie!

-Łąka 

anegdota
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 11:40

Być sobą zawsze,
nie tyl­ko na ba­lu przebierańców. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 10:09

Bez ocze­kiwań życie jest szczęśliwsze. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 19 lutego 2017, 09:18

Tu­liłam ludzi na­pot­ka­nych w markecie,
lecz tyl­ko jed­na oso­ba objęła mnie na chwilę.
Ka­mien­na twarz je­go była,
i puściw­szy z ra­mion tuż za mar­ke­towy­mi drzwiami
rzu­cił te słowa:
Nig­dy więcej! 

anegdota • 17 lutego 2017, 12:54

Zas­ta­nawiałeś się kiedy­kol­wiek
skąd znasz
miłość prawdziwą
nig­dy jej nie doznawszy? 

myśl • 17 lutego 2017, 12:29

Ego gu­bi człowieka. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lutego 2017, 08:14

Most

Nadżarta
Naga
Martwa
Sa­mot­ności pieść!
Nie przestawaj.
Pa­miętasz je­go oczy?
Dłonie ciepłe?
Szep­ty i ten początek?
Obyd­wo­je nad brzegami
ub­ra­ni w tęsknoty.
Hej moście
ut­ka­ny z prag­nień, stabilny,
żyjący w ko­lorze zieleni,
co pot­ra­fisz runąć w jed­nej chwili,
to­piąc w upadłej nadziei.
Pamiętasz,
te cicho ry­sujące się uśmiechy...? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 stycznia 2017, 14:41

* * *

Gdy się Chrys­tus rodzi
i na świat przychodzi
miłość i nadzieję nam przynosi
uczy nas dobroci.
Ludzi kocha mocno
i do­tyka serc gorąco.
Niech każdy z nas pamięta,
że Je­zus jest
nie tyl­ko w święta.
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 grudnia 2016, 20:59
owieca

Z natury jestem człowiekiem.

Zeszyty
  • głęboko – Wier­sze i afo­ryz­my bez pus­tki.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 21:40owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:38owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:36owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:35owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:33owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:31owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:29owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:26owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:25owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:23owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera